Doe Het Lekker Zelf-quiz
Actie

Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op het specifiek hieronder genoemde promotionele kansspel (hierna: de “specifieke spelvoorwaarden”). Daarnaast zijn ook de algemene spelvoorwaarden promotionele kansspelen (zie http://winacties.rtl.nl) van toepassing. Door deelname aan het spel gaat de deelnemer akkoord met de hierboven genoemde algemene spelvoorwaarden alsmede met de volgende specifieke spelvoorwaarden met betrekking tot het spel: “Doe Het Lekker Zelf-quiz”.

 

Speluitleg “Doe Het Lekker Zelf-quiz”:

Deelname aan het spel “Doe Het Lekker Zelf-quiz” is mogelijk gedurende de uitzendperiode van het televisieprogramma “Doe Het Lekker Zelf” (hierna: het “Programma”), te weten van 27 februari 2018 tot en met 31 december 2018 (hierna: de “Actieperiode”). Het spel staat  in het teken van de promotie van het Programma. De Actieperiode is verdeeld in maximaal twintig verschillende rondes (hierna: de “Spelrondes”). De deelnemers maken per Spelronde kans op het winnen van verschillende prijzen. Per Spelronde worden in het Programma zelf en in deze specifieke spelvoorwaarden de te winnen prijzen bekendgemaakt.

 

In Spelronde 1 die loopt van 15:00 uur op 27 februari 2018 t/m 10:00 uur op 6 april 2018, maken de deelnemers kans op een klusjesman die een klus bij de winnaar uitvoert t.w.v. van maximaal 2500 euro.

 

Aan het eind van deze Spelronde wordt er in totaal 1winnaar geselecteerd.

 

Deelname:

Door het sturen van een sms-bericht met “HARRIEnaar 3030 kun jij meedoen met “Doe Het Lekker Zelf-quiz”. Een deelname aan het spel per SMS-bericht is een eenmalige dienst. Desgewenst kun je meerdere keren deelnemen aan het spel. In dat geval worden voor elke extra deelname de hieronder vermelde communicatiekosten in rekening gebracht. Als je niet opnieuw wilt deelnemen aan het spel dan stop je en zul je geen nieuwe berichten meer ontvangen in verband met de deelname aan het spel. Het is dus niet nodig om je af te melden voor deze eenmalige SMS dienst. SMS met mate!

 

Kosten:

De kosten voor deelname aan het spel bedragen EUR 0,45 per deelname plus de kosten voor het gebruik van je (mobiele) telefoon.

 

Aanwijzing winnaar en uitreiking prijs: 

Direct aan het einde van elke Spelronde vindt 1 trekking plaats, waarbij de winnaar wordt geselecteerd. Uit het aantal deelnemers aan het spel per Spelronde – vermeerderd met de eventuele extra deelnames aan het spel – wordt door de computer at random de prijswinnaar geselecteerd. De winnaar wordt na sluiting van de Spelronde bekendgemaakt op http://winacties.rtl.nl. Alleen als jij de winnaar bent, bellen we je terug om je naam, adres en woonplaats te noteren. De datum van levering van de prijs, vindt plaats in overleg met de leverancier(s) van de prijs. Door deelname verklaart elke deelnemer geen bezwaar te maken tegen het kosteloos ontvangen van SMS-berichten, die noodzakelijk zijn voor het verloop van de actie. Bijvoorbeeld bij een technische storing.  De winnaar kan tot uiterlijk drie maanden na bekendmaking aanspraak maken op uitreiking van de prijs. Na deze periode vervalt de aanspraak op de prijs automatisch. De prijs is niet overdraagbaar.

 

Deelnemers moeten minimaal 18 jaar oud zijn of toestemming hebben van ouders of wettelijk voogd.

 

In totaal vinden er tijdens de Actieperiode maximaal twintig trekkingen plaats.

 

Voor zover verschuldigd, zal de organisator zorgdragen voor de afdracht en inhouding van kansspelbelasting. Indien de prijs bestaat uit een geldbedrag, zal eventueel verschuldigde kansspelbelasting worden ingehouden op het gewonnen geldbedrag. Overige mogelijk relevante belastingen komen voor rekening van de winnaars.

 

De organisator handelt bij het organiseren van dit promotionele kansspel in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.

 

Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over het spel kunnen aan de publieksservice van RTL Nederland gericht worden:

 

RTL Nederland B.V.

Postbus 15016

1200 TV Hilversum

Telefoonnummer: 0900-1005000

KvK-nummer: 32105893 (Hilversum)

BTW-nummer: 32055892

Voor meer informatie: www.rtl.nl