Temptation-quiz
Actie

Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op het specifiek hieronder genoemde promotionele kansspel (hierna: de “specifieke spelvoorwaarden”). Daarnaast zijn ook de algemene spelvoorwaarden promotionele kansspelen (zie http://www.rtl.nl/service/algemenespelvoorwaarden/ en http://winacties.rtl.nl) van toepassing. Door deelname aan het spel gaat de deelnemer akkoord met de hierboven genoemde algemene spelvoorwaarden alsmede met de volgende specifieke spelvoorwaarden met betrekking tot het spel: “Temptation Island-quiz”.

 

Speluitleg “Temptation Island-quiz”:

Deelname aan het spel “Temptation Island-quiz” is mogelijk gedurende de uitzendperiode van de televisieprogramma’s “Temptation Island” en “Temptation Talk” (hierna: de “Programma’s”), te weten van 1 februari 2018 tot en met 26 april 2018 (hierna: de “Actieperiode”). Het spel staat  in het teken van de promotie van de Programma’s. De Actieperiode is verdeeld in dertien (13) verschillende rondes (hierna: de “Spelrondes”). De deelnemers maken per Spelronde kans op het winnen van verschillende prijzen. Per Spelronde worden in het Programma zelf en/of in deze specifieke spelvoorwaarden de te winnen prijzen bekendgemaakt.

 

Spelronde 1: 8 februari 2018 om 15:00 uur t/m tot en met de uitzending van “Temptation Talk” op 8 februari 2018 (in de uitzending wordt aangegeven wanneer er niet meer deelgenomen kan worden).

Prijs: 1.000 euro bruto (=699 euro na aftrek kansspelbelasting).

 

Spelronde 2: 9 februari 2018 om 10.00 uur tot en met de uitzending van “Temptation Talk” op 15 februari 2018 (in de uitzending wordt aangegeven wanneer er niet meer deelgenomen kan worden).

Prijs: 1.000 euro bruto (=699 euro na aftrek kansspelbelasting).

 

Spelronde 3: 16 februari 2018 om 10.00 uur tot en met de uitzending van “Temptation Talk” op 22 februari 2018 (in de uitzending wordt aangegeven wanneer er niet meer deelgenomen kan worden).

Prijs: 1.250 euro bruto (=873,75 euro na aftrek kansspelbelasting).

 

Spelronde 4: 23 februari 2018 om 10.00 uur tot en met de uitzending van “Temptation Talk” op 1 maart 2018 (in de uitzending wordt aangegeven wanneer er niet meer deelgenomen kan worden).

Prijs: 1.250 euro bruto (=873,75 euro na aftrek kansspelbelasting).

 

Spelronde 5: 2 maart 2018 om 10.00 uur tot en met de uitzending van “Temptation Talk” op 8 maart 2018 (in de uitzending wordt aangegeven wanneer er niet meer deelgenomen kan worden).

Prijs: 1.250 euro bruto (=873,75 euro na aftrek kansspelbelasting).

 

Spelronde 6: 9 maart 2018 om 10.00 uur tot en met de uitzending van “Temptation Talk” op 15 maart 2018 (in de uitzending wordt aangegeven wanneer er niet meer deelgenomen kan worden).

Prijs: 1.500 euro bruto (=1048,50 euro na aftrek kansspelbelasting).

 

Spelronde 7: 16 maart 2018 om 10.00 uur tot en met de uitzending van “Temptation Talk” op 22 maart 2018 (in de uitzending wordt aangegeven wanneer er niet meer deelgenomen kan worden).

Prijs: 1.500 euro bruto (=1048,50 euro na aftrek kansspelbelasting).

 

Spelronde 8: 23 maart 2018 om 10.00 uur tot en met de uitzending van “Temptation Talk” op 29 maart 2018 (in de uitzending wordt aangegeven wanneer er niet meer deelgenomen kan worden).

Prijs: n.t.b.

 

Spelronde 9: 30 maart 2018 om 10.00 uur tot en met de uitzending van “Temptation Talk” op 5 april 2018 (in de uitzending wordt aangegeven wanneer er niet meer deelgenomen kan worden).

Prijs: n.t.b.

 

Spelronde 10: 6 april 2018 om 10.00 uur tot en met de uitzending van “Temptation Talk” op 12 april 2018 (in de uitzending wordt aangegeven wanneer er niet meer deelgenomen kan worden).

Prijs: n.t.b.

 

Spelronde 11: 13 april 2018 om 10.00 uur tot en met de uitzending van “Temptation Talk” op 19 april 2018 (in de uitzending wordt aangegeven wanneer er niet meer deelgenomen kan worden).

Prijs: n.t.b.

 

Spelronde 12: 20 april 2018 om 10.00 uur tot en met de uitzending van “Temptation Talk” op 26 april 2018 (in de uitzending wordt aangegeven wanneer er niet meer deelgenomen kan worden).

Prijs: n.t.b.

 

Spelronde 13: 1 februari 2018 om 15:00 uur tot en met Spelronde 1 t/m 12.

Prijs: Reis naar keuze t.w.v. 5.000 euro bruto.

 

Deelname:

Door het sturen van een sms-bericht met “EILAND” naar 3030 of door te bellen naar 0909-1335 kun jij meedoen met “Temptation Island-quiz”. Een deelname aan het spel per SMS-bericht is een eenmalige dienst. Desgewenst kun je meerdere keren deelnemen aan het spel. In dat geval worden voor elke extra deelname de hieronder vermelde communicatiekosten in rekening gebracht. Als je niet opnieuw wilt deelnemen aan het spel dan stop je en zul je geen nieuwe berichten meer ontvangen in verband met de deelname aan het spel. Het is dus niet nodig om je af te melden voor deze eenmalige SMS dienst. SMS en/of bel met mate!

 

Kosten:

De kosten voor deelname aan het spel via zowel sms als door te bellen bedragen EUR 0,45 per deelname plus de kosten voor het gebruik van je (mobiele) telefoon.

 

Aanwijzing winnaar en uitreiking prijs:

Direct aan het einde van elke Spelronde vindt er 1 trekking plaats. Iedere 10e beller/smser komt in de finalepoule en maakt kans op de prijs van de betreffende Spelronde. Uit het aantal deelnemers dat in de finalepoule is gekomen, wordt door de computer at random de prijswinnaar geselecteerd. Direct aan het einde van Spelronde 13 vindt er 1 trekking plaats. Uit het aantal deelnemers dat gedurende Spelronde 1 tot en met 12 heeft deelgenomen aan het spel wordt door de computer at random de prijswinnaar (van Spelronde 13) geselecteerd.

Alleen als jij een van de winnaars bent, bellen we je terug om je naam, adres en woonplaats te noteren. De geselecteerde winnaar wordt tijdens het programma “Temptation Talk” gebeld. Alleen als de geselecteerde winnaar direct opneemt wordt de prijs uitgekeerd. Indien niet, dan vervalt enige aanspraak op de prijs en wordt een andere winnaar geselecteerd. De winnaars worden vervolgens op http://winacties.rtl.nl  bekend gemaakt.

De datum van levering van de prijs, vindt plaats in overleg met de leverancier van de te winnen prijs. Door deelname verklaart elke deelnemer geen bezwaar te maken tegen het kosteloos ontvangen van SMS-berichten, die noodzakelijk zijn voor het verloop van de actie. Bijvoorbeeld bij een technische storing. De prijs is niet overdraagbaar.

 

Deelnemers moeten minimaal 18 jaar oud zijn of toestemming hebben van ouders of wettelijk voogd.

 

Voor zover verschuldigd, zal de organisator zorgdragen voor de afdracht en inhouding van kansspelbelasting. Indien de prijs bestaat uit een geldbedrag, zal eventueel verschuldigde kansspelbelasting worden ingehouden op het gewonnen geldbedrag. Overige mogelijk relevante belastingen komen voor rekening van de winnaars.

 

De organisator handelt bij het organiseren van dit promotionele kansspel in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.

 

Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over het spel kunnen aan de publieksservice van RTL Nederland gericht worden:

 

RTL Nederland B.V.

Postbus 15016

1200 TV Hilversum

Telefoonnummer: 0900-1005000

KvK-nummer: 32105893 (Hilversum)

BTW-nummer: 32055892

Voor meer informatie: www.rtl.nl