Stemvoorwaarden - The voice of Holland seizoen 8
Actie

 

Algemeen:

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het stemmen door het kijkerspubliek, door middel van SMS-berichten en telefonisch bellen naar de telefoonnummers die verbonden zijn aan de talenten en door middel van het geven van een cijfer via de Red Room App, op de talenten die meedoen aan het televisieprogramma van RTL 4 “The voice of Holland” (hierna: het “Programma”). Door te stemmen op de talenten van het Programma gaat de stemmer akkoord met deze voorwaarden.

 

 

 

Stemmen bij “The voice of Holland”:

 

Het stemmen op de talenten van het Programma is mogelijk gedurende de uitzendperiode van (de live shows van) het Programma, te weten vanaf 26 januari 2018 tot en met 16 februari 2018 (hierna: de “Stemperiode”). De Stemperiode is verdeeld in 4 rondes. Gedurende de Stemperiode wordt in elke aflevering van het Programma duidelijk de aanvang en het einde van de mogelijkheid om te stemmen ten aanzien van de afzonderlijke rondes aangegeven. Tijdens een eventuele herhaling van de uitzending van het Programma is het niet mogelijk om een stem uit te brengen.

 

 

 

In de afleveringen van het Programma wordt eveneens uitleg verstrekt ten aanzien van de mogelijkheid om te stemmen (door middel van SMS-berichten, telefonisch bellen en/of de Red Room App), waaronder begrepen de vermelding van de telefoonnummers (voor zowel het stemmen per telefoon als per SMS-bericht) die verbonden zijn aan de talenten van het Programma.

 

 

 

Gedurende de eerste aflevering van het Programma tijdens de Stemperiode – te weten ronde 1 - is het tijdens een optreden van een talent mogelijk om een cijfer (van 1 t/m 10) aan het optredende talent te geven via de Red Room App. Twaalf talenten treden op. De zes talenten met het hoogste cijfer (gemiddelde van alle via de Red Room App gegeven cijfers opgeteld bij het gemiddelde cijfer van de coaches) gaan door naar de volgende ronde. Op de overige zes talenten is het vervolgens mogelijk om je stem uit te brengen (door middel van een SMS-bericht en/of telefonisch bellen). De drie talenten met de minste stemmen moeten het Programma verlaten. Na de eerste liveshow zijn er nog negen talenten over.

 

 

 

Gedurende de tweede aflevering van het Programma tijdens de Stemperiode – te weten ronde 2 -

 

is het tijdens een optreden van een talent mogelijk om een cijfer (van 1 t/m 10) aan het optredende talent te geven via de Red Room App. Negen talenten treden op. De vier talenten met het hoogste cijfer (gemiddelde van alle via de Red Room App gegeven cijfers opgeteld bij het gemiddelde cijfer van de coaches) gaan door naar de volgende ronde. Op de overige vijf talenten is het vervolgens mogelijk om je stem uit te brengen (door middel van een SMS-bericht en/of telefonisch bellen). De drie talenten met de minste stemmen moeten het Programma verlaten. Na de tweede liveshow zijn er nog zes talenten over.

 

 

 

Gedurende de derde aflevering van het Programma tijdens de Stemperiode – te weten ronde 3 - is het mogelijk om je stem uit te brengen op je favoriete talent van het Programma door middel van een SMS-bericht en/of telefonisch bellen. Zes talenten zingen ieder een of meer nummers. De vier talenten met de meeste stemmen, gaan door naar de volgende ronde. De twee talenten met de minste stemmen moeten het Programma verlaten. Na de derde liveshow zijn er nog vier talenten over.

 

 

 

Gedurende de laatste aflevering van het Programma tijdens de Stemperiode - te weten de finale - is het mogelijk om je stem uit te brengen op je favoriete talent van het Programma door middel van een SMS-bericht en/of telefonisch bellen. Vier talenten strijden in de finale tegen elkaar om de titel ‘THE VOICE OF HOLLAND’. Alle vier de talenten treden op. De twee talenten met de minste stemmen vallen af. De twee overgebleven talenten zingen vervolgens hun “all time favorite”. Het talent met de meeste stemmen is de winnaar van het achtste seizoen van het Programma.

 

 

 

Door jouw stem uit te brengen, maak je GEEN kans op het winnen van prijzen.

 

 

 

Stemmen

 

Gedurende de Stemperiode wordt in elke aflevering van het Programma duidelijk de aanvang en het einde van de mogelijkheid om te stemmen ten aanzien van de afzonderlijke rondes aangegeven.

 

1. Bellen:

 

Je kunt je stem uitbrengen door te bellen naar een van de in het Programma duidelijk aangegeven telefoonnummers. Je kunt zowel met je vaste als met je mobiele telefoon bellen. De kosten per stem bedragen 0,99 euro plus – voor zover van toepassing - de kosten voor het gebruik van je (mobiele) telefoon. Gedurende de uitzending van het Programma kun je een stem uitbrengen op jouw favoriete talent, door te bellen naar het nummer dat achter de naam van jouw favoriet staat.

 

 

 

2. SMS:

 

Door middel van het sturen van de naam van jouw favoriete talent naar 3131 kun je ook jouw stem uitbrengen. De kosten per stem bedragen 0,99 euro plus – voor zover van toepassing - de kosten voor het gebruik van je mobiele telefoon. Je ontvangt één retour SMS-bericht ter bevestiging van de door jou uitgebrachte stem. Dit is een eenmalige dienst. Op het moment dat je niet meer verder wilt stemmen, stop je. Je ontvangt dan geen SMS-berichten meer en je hoeft je dus ook niet af te melden.

 

 

 

Door te stemmen verklaart elke stemmer geen bezwaar te maken tegen het kosteloos ontvangen van SMS-berichten, die noodzakelijk zijn voor het verloop van de actie. Bijvoorbeeld bij een technische storing.

 

 

 

Het kan voorkomen dat een retour SMS-bericht vertraging oploopt wegens o.a. overbelasting bij de telecom-provider. Het SMS-bericht waarmee een stem is uitgebracht op een talent zal altijd (mits conform deze voorwaarden uitgebracht) worden meegeteld bij het eindresultaat.

 

 

 

3. Red Room app

 

Gebruikers van een smartphone of tablet kunnen een cijfer geven via de Red Room app voor IOS en Android. Binnen de app dien je naar het stemgedeelte te gaan. In de Red Room app wordt vervolgens uitgelegd hoe een cijfer daadwerkelijk uitgebracht kan worden. Per aflevering kan per talent eenmaal een cijfer kosteloos worden uitgebracht (met uitzondering van de kosten voor het gebruik van je mobiele telefoon en/of het internetgebruik). Gedurende de Stemperiode wordt in elke aflevering van het Programma en in de Red Room app duidelijk de aanvang en het einde van de mogelijkheid om cijfers te geven via de Red Room app aangegeven.

 

 

 

Leeftijd deelneming

 

Om een stem uit te brengen moet de stemmer minimaal 18 jaar oud zijn of toestemming hebben van zijn/ haar ouders of wettelijk voogd.

 

 

 

Stem met mate!

 

 

 

Overige voorwaarden

 

Een notaris zal, als onpartijdige deskundige, gedurende de uitzendperiode van het Programma toezicht houden op onder meer het verloop van de binnenkomst van de stemmen - middels SMS-berichten, de telefoonnummers en de “Red Room APP”.

 

 

 

Het is niet toegestaan om te stemmen door middel van het gebruik van bel- en/of SMSbundels. Indien het vermoeden bestaat van (elektronische) fraude, handelen in strijd met deze voorwaarden of anderszins op oneerlijke wijze beïnvloeding van de uitslag van het Programma, zulks ter beoordeling van de notaris (dan wel diens plaatsvervanger) - die notarieel toezicht houdt op het verloop van de binnenkomst van de stemmen, de naleving van de Stemvoorwaarden en de totstandkoming van de uitslag van het Programma- dan is de notaris (dan wel diens plaatsvervanger) gerechtigd om deze stemmen te verwijderen. In dat geval zullen de betreffende stemmen niet meetellen voor de uitslag van het Programma.

 

 

 

RTL Nederland B.V. noch de notaris is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het stemmen als hierboven omschreven, noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot het stemmen. Eveneens is zij op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot het stemmen.

 

 

 

Wijziging stemvoorwaarden

 

RTL Nederland B.V. is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze voorwaarden gedurende de looptijd van het Programma te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden het stemmen te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat RTL Nederland B.V. daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de stemmer.

 

 

 

Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over het stemmen kunnen aan de publieksservice gericht worden:

 

 

 

RTL Nederland B.V.

 

Postbus 15016

 

1200 TV Hilversum

 

KvK-nummer: 32105893 (Hilversum)

 

BTW-nummer: 32055892

 

Voor meer informatie: www.rtl.nl