Matchwinner Pro - Challenges
Actie

Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op het specifiek hieronder genoemde promotionele kansspel (hierna: de “specifieke spelvoorwaarden”). Daarnaast zijn ook de algemene spelvoorwaarden promotionele kansspelen (zie ook www.text.nl) van toepassing. Door deelname aan het spel gaat de deelnemer akkoord met de hierboven genoemde algemene spelvoorwaarden alsmede met de volgende specifieke spelvoorwaarden met betrekking tot het spel: “Matchwinner - Challenges”.


Speluitleg “Matchwinner Pro - Challenges”:

Deelname aan het spel “Matchwinner Pro - Challenges” is mogelijk vanaf 13 november 2017 tot en met 17 december 2017 (hierna: de “Actieperiode”). Het spel staat in het teken van de promotie van het televisieprogramma ‘Matchwinner Pro’ (hierna: het “Programma”). De Actieperiode is verdeeld in vijf (5) rondes (hierna: de “Spelrondes”). De deelnemers maken per Spelronde kans op het winnen van onderstaande prijs. Aan het eind van de Spelrondes worden de winnaars aangewezen. Deze Spelrondes en de te winnen prijzen zijn als volgt verdeeld:


Spelronde 1: 13-11 2017 tot en met 19-11 2017

1x: Een door Rafael van der Vaart gesigneerde Derby Star- voetbal, ter waarde van € 50,-. 


Spelronde 2: 20-11 20172017 tot en met 26-11 2017

1x: Een door Ruud van Nistelrooy gesigneerde Derby Star- voetbal, ter waarde van € 50,-. 


Spelronde 3: 27-11-2017 tot en met 3-12-2017

1x: Een door Arjen Robben gesigneerde Derby Star- voetbal, ter waarde van € 50,-.


Spelronde 4: 4-12-2017 tot en met 10-12-2017

1x: Een door Mark van Bommel gesigneerde Derby Star- voetbal, ter waarde van € 50,-.

 

Spelronde 5: 11-12-2017 tot en met 17-12-2017

1x: Een door Pierre van Hooijdonk gesigneerde Derby Star- voetbal, ter waarde van € 50,-.


De deelnemer maakt kans op de prijs van de desbetreffende Spelronde door op Facebook en/of Twitter de desbetreffende challenge te spelen. Op Facebook (MatchwinnerRTL) en Twitter (@Voetbalsinside / @RTL7) worden de challenges nader toegelicht. De deelnemer dient op het juiste moment op de afbeelding te klikken om zodoende het juiste resultaat te krijgen en daar vervolgens een screenshot van maken en deze op de Facebook en/of Twitter te posten.

 

Kosten:

Het deelnemen aan deze actie is kosteloos (met uitzondering van de kosten voor het internetgebruik).


Aanwijzing winnaar en uitreiking prijs:

Direct aan het einde van iedere Spelronde wordt de deelnemer die de challenge goed heeft volbracht en de screenshot daarvan op Facebook- en/of Twitter heeft gepost als winnaar aangewezen. Indien meerdere deelnemers dit is gelukt wordt uit deze deelnemers door de computer at random de prijswinnaar geselecteerd. De winnaar wordt na sluiting van iedere Spelronde bekendgemaakt en benaderd via een privebericht op Facebook of Twitter. Alleen als jij een van de winnaars bent krijg je een bericht. De datum van levering van de prijs vindt plaats in overleg met de leveranciers van de prijs. De winnaar kan tot uiterlijk drie maanden na bekendmaking aanspraak maken op uitreiking van de prijs, tenzij dit gezien de aard van de prijs niet mogelijk is. Na deze periode vervalt de aanspraak op de prijs automatisch. De prijs is niet overdraagbaar.


In totaal vinden er tijdens de Actieperiode maximaal twintig trekkingen plaats.


Voor zover verschuldigd, zal de organisator zorgdragen voor de afdracht en inhouding van kansspelbelasting. Indien de prijs bestaat uit een geldbedrag, zal eventueel verschuldigde kansspelbelasting worden ingehouden op het gewonnen geldbedrag. Overige mogelijk relevante belastingen komen voor rekening van de winnaars.

 

Deelnemers moeten minimaal 18 jaar oud zijn of toestemming hebben van ouders of wettelijk voogd.


De organisator handelt bij het organiseren van dit promotionele kansspel in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.


Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over het spel kunnen aan de publieksservice van RTL Nederland gericht worden:

RTL Nederland B.V.

Postbus 15016

1200 TV Hilversum

 

Telefoonnummer: 035-6718718

 

KvK-nummer: 32105893 (Hilversum)

 

BTW-nummer: 32055892

 

Voor meer informatie: www.rtl.nl