Een Goed Stel Hersens-quiz
Actie

Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op het specifiek hieronder genoemde promotionele kansspel (hierna: de “specifieke spelvoorwaarden”). Daarnaast zijn ook de algemene spelvoorwaarden promotionele kansspelen (zie winacties.rtl.nl) van toepassing. Door deelname aan het spel gaat de deelnemer akkoord met de hierboven genoemde algemene spelvoorwaarden alsmede met de volgende specifieke spelvoorwaarden met betrekking tot het spel: “Een Goed Stel Hersens-quiz”.

 

Speluitleg “Een Goed Stel Hersens-quiz”: 

Deelname aan het spel “Een Goed Stel Hersens-quiz” is mogelijk gedurende de uitzendperiode van het televisieprogramma “Een Goed Stel Hersens-quiz” (hierna: het “Programma”), te weten van 14 september 2017 tot en met 31 december 2017 (hierna: de “Actieperiode”). Het spel staat in het teken van de promotie van het Programma. De Actieperiode is verdeeld in maximaal twintig verschillende rondes (hierna: de “Spelrondes”). De deelnemers maken per Spelronde kans op het winnen van verschillende prijzen.

 

Per Spelronde worden in het Programma zelf en in deze specifieke spelvoorwaarden de te winnen prijzen bekendgemaakt.

 

Spelronde 1: 14-09-2017 (gedurende de uitzending van het Programma). Prijs: Samsung smartphone SM-G950 & tablet S3 SM-T820 ter waarde van 1398 euro.

Spelronde 2: 21-09-2017 (gedurende de uitzending van het Programma). Prijs: Samsung smartphone SM-G950 & tablet S3 SM-T820 ter waarde van 1398 euro.

Spelronde 3: 28-09-2017 (gedurende de uitzending van het Programma). Prijs: Samsung smartphone SM-G950 & tablet S3 SM-T820 ter waarde van 1398 euro.

Spelronde 4: 05-10-2017 (gedurende de uitzending van het Programma). Prijs: Samsung smartphone SM-G950 & tablet S3 SM-T820 ter waarde van 1398 euro.

Spelronde 5: 12-10-2017 (gedurende de uitzending van het Programma). Prijs: Samsung smartphone SM-G950 & tablet S3 SM-T820 ter waarde van 1398 euro.

Spelronde 6: 19-10-2017 (gedurende de uitzending van het Programma). Prijs: Samsung smartphone SM-G950 & tablet S3 SM-T820 ter waarde van 1398 euro

 

Deelname:

Door het sturen van een sms-bericht met “WIN” naar 3030 of door te bellen naar 0909-1331 kun jij meedoen met “Een Goed Stel Hersens-quiz”. Een deelname aan het spel per SMS-bericht is een eenmalige dienst. Desgewenst kun je meerdere keren deelnemen aan het spel. In dat geval worden voor elke extra deelname de hieronder vermelde communicatiekosten in rekening gebracht. Als je niet opnieuw wilt deelnemen aan het spel dan stop je en zal je geen nieuwe berichten meer ontvangen in verband met de deelname aan het spel. Het is dus niet nodig om je af te melden voor deze eenmalige SMS dienst. SMS en/of bel met mate!

 

De geselecteerde deelnemer wordt tijdens de uitzending van het Programma gebeld. Om in aanmerking te komen voor het winnen van de prijs dient deze deelnemer het inkomend telefoongesprek direct te beantwoorden, zo niet dan vervalt de aanspraak op het winnen van de prijs automatisch en is de organisator gerechtigd om een andere winnaar te selecteren.

 

Kosten:

De communicatiekosten voor deelname aan het spel bedragen EUR 0,45 per deelname plus de kosten voor het gebruik van je (mobiele) telefoon.

 

Aanwijzing winnaar en uitreiking prijs:

Direct aan het einde van elke Spelronde vindt er 1 trekking plaats. Iedere 10e beller/smser komt in de finalepoule en maakt kans op de prijs van de betreffende Spelronde. Uit het aantal deelnemers dat in de finalepoule is gekomen, wordt door de computer at random de prijswinnaar geselecteerd. Alleen als jij een van de winnaars bent, bellen we je terug om je naam, adres en woonplaats te noteren.  De winnaars worden vervolgens op winacties.rtl.nlbekend gemaakt.

 

De datum van levering van de prijs, vindt plaats in overleg met de leverancier van de te winnen prijs. Door deelname verklaart elke deelnemer geen bezwaar te maken tegen het kosteloos ontvangen van SMS-berichten, die noodzakelijk zijn voor het verloop van de actie. Bijvoorbeeld bij een technische storing. De prijs is niet overdraagbaar.

 

Door deelname verklaart elke deelnemer geen bezwaar te maken tegen het kosteloos ontvangen van SMS-berichten, die noodzakelijk zijn voor het verloop van de actie. Bijvoorbeeld bij een technische storing.

 

Deelnemers moeten minimaal 18 jaar oud zijn of toestemming hebben van ouders of wettelijk voogd.

 

In totaal vinden er tijdens de Actieperiode maximaal twintig trekkingen plaats.

 

Voor zover verschuldigd, zal de organisator zorgdragen voor de afdracht en inhouding van kansspelbelasting. Indien de prijs bestaat uit een geldbedrag, zal eventueel verschuldigde kansspelbelasting worden ingehouden op het gewonnen geldbedrag. Overige mogelijk relevante belastingen komen voor rekening van de winnaars.

 

De organisator handelt bij het organiseren van dit promotionele kansspel in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.

 

Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over het spel kunnen aan de publieksservice van RTL Nederland gericht worden:

RTL Nederland B.V.

Postbus 15016 

1200 TV Hilversum 

Telefoonnummer: 035-6718718  

KvK-nummer: 32105893 (Hilversum) 

BTW-nummer: 32055892 

Voor meer informatie: www.rtl.nl