Expeditie Robinson-quiz
Actie

Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op het specifiek hieronder genoemde promotionele kansspel (hierna: de “specifieke spelvoorwaarden”). Daarnaast zijn ook de algemene spelvoorwaarden promotionele kansspelen (zie http://www.rtl.nl/service/algemenespelvoorwaarden/ en www.rtl.nl) van toepassing. Door deelname aan het spel gaat de deelnemer akkoord met de hierboven genoemde algemene spelvoorwaarden alsmede met de volgende specifieke spelvoorwaarden met betrekking tot het spel: “Expeditie Robinson-quiz”.


Speluitleg “Expeditie Robinson-quiz”:

Deelname aan het spel “Expeditie Robinson-quiz” is mogelijk gedurende de uitzendperiode van het televisieprogramma “Expeditie Robinson-quiz” (hierna: het “Programma”), te weten van 7 september 2017 tot en met 31 december 2017 (hierna: de “Actieperiode”). Het spel staat in het teken van de promotie van het Programma. De Actieperiode is verdeeld in maximaal twintig verschillende rondes (hierna: de “Spelrondes”). De deelnemers maken per Spelronde kans op het winnen van verschillende prijzen. Per Spelronde worden in het Programma zelf en in deze specifieke spelvoorwaarden de te winnen prijzen bekendgemaakt.


Spelronde 1: 7 september 2017 om 15:00 uur t/m 10:00 uur op 26 oktober 2017.

Prijs: 5.000 euro bruto (=3.550 euro na aftrek kansspelbelasting).


Spelronde 2: Tijdens de uitzending van het Programma op 26 oktober 2017.

Prijs: 2500 euro (1.775 euro na aftrek kansspelbelasting).

 

Spelronde 3: Tijdens de uitzending van het Programma op 2 november 2017.

Prijs: 2500 euro (1.775 euro na aftrek kansspelbelasting).

 

Spelronde 4: Tijdens de uitzending van het Programma op 9 november.

Prijs: 2500 euro (1.775 euro na aftrek kansspelbelasting).

 

Spelronde 5: Tijdens de uitzending van het Programma op 16 november.

Prijs: 2500 euro (1.775 euro na aftrek kansspelbelasting).

 

Spelronde 6: Tijdens de uitzending van het Programma op 23 november.

Prijs: 2500 euro (1.775 euro na aftrek kansspelbelasting).

 

Spelronde 7: Tijdens de uitzending van het Programma op 30 november.

Prijs: 2500 euro (1.775 euro na aftrek kansspelbelasting).

 

Spelronde 8: Tijdens de uitzending van het Programma op 7 december.

Prijs: 2500 euro (1.775 euro na aftrek kansspelbelasting).


Spelronde 9: Tijdens de uitzending van het Programma op 14 december.

Prijs: in het Programma en in deze specifieke spelvoorwaarden nader bekend te maken.

 

Spelronde 10: Tijdens de uitzending van het Programma op 21 december.

Prijs: in het Programma en in deze specifieke spelvoorwaarden nader bekend te maken.

 

Spelronde 11: Van Spelronde 2 tot en met Spelronde 10

Prijs: Een geheel verzorgde reis voor 2 personen naar de opnames van Expeditie Robinson 2018 in de Filipijnen, ter waarde van 10.000 euro.

 

Deelname:

Door het sturen van een sms-bericht met “ROBINSON” naar 3030 of door te bellen naar 0909-1335 kun jij meedoen met “Expeditie Robinson-quiz”. Een deelname aan het spel per SMS-bericht is een eenmalige dienst. Desgewenst kun je meerdere keren deelnemen aan het spel. In dat geval worden voor elke extra deelname de hieronder vermelde communicatiekosten in rekening gebracht. Als je niet opnieuw wilt deelnemen aan het spel dan stop je en zal je geen nieuwe berichten meer ontvangen in verband met de deelname aan het spel. Het is dus niet nodig om je af te melden voor deze eenmalige SMS dienst. SMS en/of bel met mate!


Kosten:

De communicatiekosten voor deelname aan het spel bedragen EUR 0,45 per deelname plus de kosten voor het gebruik van je (mobiele) telefoon.

 

Aanwijzing winnaar en uitreiking prijs:

Direct aan het einde van elke Spelronde vindt er 1 trekking plaats. Iedere 10e beller/smser komt in de finalepoule en maakt kans op de prijs van de betreffende Spelronde. Uit het aantal deelnemers dat in de finalepoule is gekomen, wordt door de computer at random de prijswinnaar geselecteerd. Direct aan het einde van Spelronde 11 vindt er 1 trekking plaats. Uit het aantal deelnemers dat gedurende Spelronde 2 tot en met 10 heeft deelgenomen aan het spel wordt door de computer at random de prijswinnaar (van Spelronde 11) geselecteerd.

 

Alleen als jij een van de winnaars bent, bellen we je terug om je naam, adres en woonplaats te noteren. De geselecteerde winnaar wordt in het programma gebeld. Alleen als de geselecteerde winnaar direct opneemt wordt de prijs uitgekeerd. Indien niet, dan vervalt enige aanspraak op de prijs en wordt een andere winnaar geselecteerd. De winnaars worden vervolgens op www.text.nl  bekend gemaakt.


De datum van levering van de prijs, vindt plaats in overleg met de leverancier van de te winnen prijs. Door deelname verklaart elke deelnemer geen bezwaar te maken tegen het kosteloos ontvangen van SMS-berichten, die noodzakelijk zijn voor het verloop van de actie. Bijvoorbeeld bij een technische storing. De prijs is niet overdraagbaar.

 

Door deelname verklaart elke deelnemer geen bezwaar te maken tegen het kosteloos ontvangen van SMS-berichten, die noodzakelijk zijn voor het verloop van de actie. Bijvoorbeeld bij een technische storing.


Deelnemers moeten minimaal 18 jaar oud zijn of toestemming hebben van ouders of wettelijk voogd.

 

In totaal vinden er tijdens de Actieperiode maximaal twintig trekkingen plaats.


Voor zover verschuldigd, zal de organisator zorgdragen voor de afdracht en inhouding van kansspelbelasting. Indien de prijs bestaat uit een geldbedrag, zal eventueel verschuldigde kansspelbelasting worden ingehouden op het gewonnen geldbedrag. Overige mogelijk relevante belastingen komen voor rekening van de winnaars.

 

De organisator handelt bij het organiseren van dit promotionele kansspel in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.


Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over het spel kunnen aan de publieksservice van RTL Nederland gericht worden:

RTL Nederland B.V.

Postbus 15016

1200 TV Hilversum

Telefoonnummer: 035-6718718

KvK-nummer: 32105893 (Hilversum)

BTW-nummer: 32055892

Voor meer informatie: www.rtl.nl