Models on Monday-quiz
Actie

 

Algemeen:

Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op het specifiek hieronder genoemde promotionele spel (hierna: de “specifieke spelvoorwaarden”). Daarnaast zijn ook de algemene spelvoorwaarden promotionele kansspelen (zie ook www.rtl.nl en www.text.nl) van toepassing. Door deelname aan het spel gaat de deelnemer akkoord met de hierboven genoemde algemene spelvoorwaarden alsmede met de volgende specifieke spelvoorwaarden met betrekking tot het spel: “Models on Monday-quiz”.

 

Speluitleg “Models on Monday”:Deelname aan het spel “Models on Monday-quiz” is mogelijk gedurende de uitzendperiode van de thema-avond “Models on Monday” op RTL5 (2017) (hierna: het “Programma”), te weten op 4 september 2017 tot en met 31 december 2017 (hierna: de “Actieperiode”). Het spel staat  in het teken van de promotie van het Programma. De Actieperiode is verdeeld in maximaal twintig verschillende rondes (hierna: de “Spelrondes”). Per Spelronde maken deelnemers kans op het winnen van een prijs. Per Spelronde worden in het Programma zelf en in deze specifieke spelvoorwaarden de te winnen prijzen bekendgemaakt.

 

In Spelronde 1 die loopt van 15:00 uur op 4september 2017 t/m 10:00 uur op 31 oktober 2017, maken de deelnemers kans op een schoenencheque t.w.v. 3600 euro.

 

Aan het eind van deze Spelronde wordt er in totaal 1 winnaar geselecteerd.

 

Deelname:

Door het sturen van een sms-bericht met MODEL naar 3030 of door te bellen naar 0909-1332 kun jij meedoen met “Models on Monday-quiz”. Een deelname aan het spel per SMS-bericht is een eenmalige dienst, dat wil zeggen dat je door het versturen van één SMS bericht deelneemt aan het spel en kans maakt op het winnen van de prijs. Desgewenst kun je meerdere keren deelnemen aan het spel. In dat geval worden voor elke extra deelname de hieronder vermelde communicatiekosten in rekening gebracht. Als je niet opnieuw wilt deelnemen aan het spel dan stop je en zul je geen nieuwe berichten meer ontvangen in verband met de deelname aan het spel. Het is dus niet nodig om je af te melden voor deze eenmalige SMS dienst. SMS en/of bel met mate!

 

 

Kosten:

De kosten voor deelname aan het spel via zowel sms als telefonie bedraagt EUR 0,45 per deelname plus de kosten voor het gebruik van je (mobiele) telefoon.

 

 

Aanwijzing winnaar en uitreiking prijs:

Direct aan het einde van elke Spelronde vindt er 1 trekking plaats. Iedere 10e beller/smser komt in de finalepoule en maakt kans op de prijs uit de betreffende Spelronde. Uit het aantal deelnemers dat in de finalepoule is gekomen, wordt door de computer at random de prijswinnaar geselecteerd. Alleen als jij een van de winnaars bent, bellen we je terug om je naam, adres en woonplaats te noteren. De winnaar wordt op www.text.nl bekend gemaakt.

 

De datum van levering van de prijs, vindt plaats in overleg met de leverancier van de te winnen prijs. Door deelname verklaart elke deelnemer geen bezwaar te maken tegen het kosteloos ontvangen van SMS-berichten, die noodzakelijk zijn voor het verloop van de actie. Bijvoorbeeld bij een technische storing. De prijs is niet overdraagbaar.

 

In totaal vinden er tijdens de Actieperiode maximaal twintig trekkingen plaats.

 

Voor zover verschuldigd, zal de organisator zorgdragen voor de afdracht en inhouding van kansspelbelasting. Indien de prijs bestaat uit een geldbedrag, zal eventueel verschuldigde kansspelbelasting worden ingehouden op het gewonnen geldbedrag. Overige mogelijk relevante belastingen komen voor rekening van de winnaars.

 

Deelnemers moeten minimaal 18 jaar oud zijn of toestemming hebben van ouders of wettelijk voogd.

 

De organisator handelt bij het organiseren van dit promotionele kansspel in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.

 

Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over het spel kunnen aan de publieksservicevan RTL Nederland  gericht worden:

 

RTL Nederland B.V.

 

Postbus 15016

 

1200 TV Hilversum

 

Telefoonnummer: 035-6718718

 

KvK-nummer: 32105893 (Hilversum)

 

BTW-nummer: 32055892

 

Voor meer informatie: www.rtl.nl