All You Need Is Love-quiz
Actie

Algemeen:

Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op het specifiek hieronder genoemde promotionele kansspel (hierna: de “specifieke spelvoorwaarden”). Daarnaast zijn ook de algemene spelvoorwaarden promotionele kansspelen (zie www.rtl.nl en www.text.nl ) van toepassing. Door deelname aan het spel gaat de deelnemer akkoord met de hierboven genoemde algemene spelvoorwaarden alsmede met de volgende specifieke spelvoorwaarden met betrekking tot het spel: “All You Need Is Love-quiz”.

 

Speluitleg “All You Need Is Love-quiz”:

Deelname aan het spel “All You Need Is Love-quiz” is mogelijk gedurende de uitzendperiode van het televisieprogramma “All You Need Is Love” (hierna: het “Programma”), te weten van 14 januari 2017 tot en met 31 december 2017 (hierna: de “Actieperiode”). Het spel staat  in het teken van de promotie van het Programma. De Actieperiode is verdeeld in maximaal twintig verschillende rondes (hierna: de “Spelrondes”). Per Spelronde maken deelnemers kans op het winnen van verschillende prijzen. Per Spelronde worden in het Programma zelf en in deze specifieke spelvoorwaarden de te winnen prijzen bekendgemaakt.

 

In Spelronde 11die loopt van 15:00 uur op 18 juni 2017 t/m 10:00 uur op 28 augustus 2017, maken de deelnemers kans op een reis naar Australië t.w.v. 10.000 euro BRUTO (=7100 euro na aftrek kansspelbelasting). Aan het eind van deze Spelronde wordt er in totaal 1 winnaar geselecteerd.

 

De winnaar is zelf verantwoordelijk voor geldige reisdocumenten (paspoort of identiteitskaart, visum) en het afsluiten van een reisverzekering  (incl. de kosten). Om in aanmerking te komen voor het winnen van de prijs dient de deelnemer, inclusief de medereiziger(s), in het bezit te zijn van een geldig reisdocument. Indien de deelnemer en/of de medereiziger geen geldig reisdocument kunnen overleggen vervalt de aanspraak op de prijs automatisch en is RTL gerechtigd om een andere winnaar te selecteren. Op de reis zijn de voorwaarden van de reisorganisatie van toepassing.

 

De vorige Spelronde was als volgt: 

Spelronde 1: 14-01-2017. Prijs: Reis naar Australië. 

Spelronde 2: 21-01-2017. Prijs: Reis naar Australië. 

Spelronde 3: 28-01-2017. Prijs: Reis naar Australië. 

Spelronde 4: 04-02-2017. Prijs: Reis naar Zuid-Afrika. 

Spelronde 5: 11-02-2017. Prijs: Reis naar Australië. 

Spelronde 6: 18-02-2017. Prijs: Reis naar Australië. 

Spelronde 7: 25-02-2017. Prijs: Reis naar Australië. 

Spelronde 8: 04-03-2017. Prijs: Reis naar keuze. 

Spelronde 9: 04-03-2017. Prijs: Reis naar keuze. 

Spelronde 10: 11-03-2017. Prijs: Reis naar Australië.

 

Deelname: 

Door het sturen van een sms-bericht met LOVE naar 3030 of door te bellen naar 0909-1315 kun jij meedoen met “All You Need Is Love-quiz”. Een deelname aan het spel per SMS-bericht is een eenmalige dienst, dat wil zeggen dat je door het versturen van één SMS bericht deelneemt aan het spel en kans maakt op het winnen van de prijs. Desgewenst kun je meerdere keren deelnemen aan het spel. In dat geval worden voor elke extra deelname de hieronder vermelde communicatiekosten in rekening gebracht. Als je niet opnieuw wilt deelnemen aan het spel dan stop je en zul je geen nieuwe berichten meer ontvangen in verband met de deelname aan het spel. Het is dus niet nodig om je af te melden voor deze eenmalige SMS dienst. SMS en/of bel met mate!

 

Kosten: 

De kosten voor deelname aan het spel via zowel sms als telefonie bedraagt EUR 0,45 per deelname plus de kosten voor het gebruik van je (mobiele) telefoon.

 

Aanwijzing winnaar en uitreiking prijs: 

Direct aan het einde van elke Spelronde vindt er 1 trekking plaats. Iedere 10e beller/smser komt in de finalepoule en maakt kans op de prijs uit de betreffende Spelronde. Uit het aantal deelnemers dat in de finalepoule is gekomen, wordt door de computer at random de prijswinnaar geselecteerd. Alleen als jij een van de winnaars bent, bellen we je terug om je naam, adres en woonplaats te noteren. De winnaar wordt op www.text.nl bekend gemaakt.

 

De datum van levering van de prijs, vindt plaats in overleg met de leverancier van de te winnen prijs. Door deelname verklaart elke deelnemer geen bezwaar te maken tegen het kosteloos ontvangen van SMS-berichten, die noodzakelijk zijn voor het verloop van de actie. Bijvoorbeeld bij een technische storing. De prijs is niet overdraagbaar.

 

In totaal vinden er tijdens de Actieperiode maximaal twintig trekkingen plaats.

 

Voor zover verschuldigd, zal de organisator zorgdragen voor de afdracht en inhouding van kansspelbelasting. Indien de prijs bestaat uit een geldbedrag, zal eventueel verschuldigde kansspelbelasting worden ingehouden op het gewonnen geldbedrag. Overige mogelijk relevante belastingen komen voor rekening van de winnaars.

 

Deelnemers moeten minimaal 18 jaar oud zijn of toestemming hebben van ouders of wettelijk voogd.

 

De organisator handelt bij het organiseren van dit promotionele kansspel in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.

 

Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over het spel kunnen aan de publieksservicevan RTL Nederland  gericht worden:

RTL Nederland B.V. 

Postbus 15016 

1200 TV Hilversum 

Telefoonnummer: 035-6718718  

KvK-nummer: 32105893 (Hilversum) 

BTW-nummer: 32055892 

Voor meer informatie: www.rtl.nl