Goede Tijden, Slechte Tijden-quiz
Actie

Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op het specifiek hieronder genoemde promotionele kansspel (hierna: de “specifieke spelvoorwaarden”). Daarnaast zijn ook de algemene spelvoorwaarden promotionele kansspelen (zie www.rtl.nl en www.text.nl) van toepassing. Door deelname aan het spel gaat de deelnemer akkoord met de hierboven genoemde algemene spelvoorwaarden alsmede met de volgende specifieke spelvoorwaarden met betrekking tot het spel: “Goede Tijden, Slechte Tijden-quiz”. 

 

Speluitleg “Goede Tijden, Slechte Tijden-quiz”:  

Deelname aan het spel “Goede Tijden, Slechte Tijden-quiz” is mogelijk gedurende de uitzendperiode van het televisieprogramma “Goede Tijden Slechte Tijden” (hierna: het “Programma”), te weten van 27 februari 2017 tot en met 31 december 2017  (hierna: de “Actieperiode”). Het spel staat  in het teken van de promotie van het Programma. De Actieperiode is verdeeld in maximaal twintig verschillende rondes (hierna: de “Spelrondes”). De deelnemers maken per Spelronde kans op het winnen van verschillende prijzen. Per Spelronde worden in het Programma zelf en in deze specifieke spelvoorwaarden de te winnen prijzen bekendgemaakt.  

 

In Spelronde 2, die loopt van 11:00 uur op 19 mei t/m 10:00 uur op 23 mei 2017, wordt een vraag gesteld en maken de deelnemers kans op 500 euro bruto. Aan het eind van deze Spelronde wordt er in totaal 1 winnaar geselecteerd. 

 

 In Spelronde 3, die loopt van 10:15 uur op 23 mei t/m 10:00 uur op 24 mei 2017, wordt een vraag gesteld en maken de deelnemers kans op 500 euro bruto. Aan het eind van deze Spelronde wordt er in totaal 1 winnaar geselecteerd. 

 

In Spelronde 4, die loopt van 10:15 uur op 24 mei t/m 10:00 uur op 25 mei 2017, wordt een vraag gesteld en maken de deelnemers kans op 500 euro bruto. Aan het eind van deze Spelronde wordt er in totaal 1 winnaar geselecteerd. 

 

In Spelronde 5, die loopt van 10:15 uur op 25 mei t/m 10:00 uur op 26 mei 2017, wordt een vraag gesteld en maken de deelnemers kans op 500 euro bruto. Aan het eind van deze Spelronde wordt er in totaal 1 winnaar geselecteerd. 

 

De voorgaande spelrondes gingen als volgt:  

Spelronde 1. 27-02-2017 t/m 09-03-2017. Prijs: 2500 euro bruto. 

 

Deelname: 

Als jij het antwoord op de vraag van de betreffende spelronde weet, kun je door het sturen van een sms-bericht met “GTST” naar 3030 of door te bellen naar 0909-8850 meedoen met de “GTST-quiz”. Een deelname aan het spel per SMS-bericht is een eenmalige dienst. Desgewenst kun je meerdere keren deelnemen aan het spel. In dat geval worden voor elke extra deelname de hieronder vermelde communicatiekosten in rekening gebracht. Als je niet opnieuw wilt deelnemen aan het spel dan stop je en zal je geen nieuwe berichten meer ontvangen in verband met de deelname aan het spel. Het is dus niet nodig om je af te melden voor deze eenmalige SMS dienst. SMS en/of bel met mate! 

 

Kosten: 

De kosten voor deelname aan het spel via zowel sms als door te bellen bedragen EUR0,45 per deelnameplus de kosten voor het gebruik van je (mobiele) telefoon.  

 

Aanwijzing winnaar en uitreiking prijs:

Direct aan het einde van elke Spelronde vindt er 1 trekking plaats. Iedere 10e beller/smser komt in de finalepoule en maakt kans op de prijs uit de betreffende Spelronde. Uit het aantal deelnemers dat in de finalepoule is gekomen, wordt door de computer at random de mogelijke prijswinnaar geselecteerd. Alleen als jij een de geselecteerde prijswinaar bent, bellen we je terug om je te vragen naar het juiste antwoord op de vraag. Heb je het antwoord goed dan vragen we je om je naam, adres en woonplaats te noteren. De winnaar wordt op www.text.nl bekend gemaakt.

 

De datum van levering van de prijs, vindt plaats in overleg met de leverancier van de te winnen prijs. Door deelname verklaart elke deelnemer geen bezwaar te maken tegen het kosteloos ontvangen van SMS-berichten, die noodzakelijk zijn voor het verloop van de actie. Bijvoorbeeld bij een technische storing. De prijs is niet overdraagbaar.

 

In totaal vinden er tijdens de Actieperiode maximaal twintig trekkingen plaats. 

 

Voor zover verschuldigd, zal de organisator zorgdragen voor de afdracht en inhouding van kansspelbelasting. Indien de prijs bestaat uit een geldbedrag, zal eventueel verschuldigde kansspelbelasting worden ingehouden op het gewonnen geldbedrag. Overige mogelijk relevante belastingen komen voor rekening van de winnaars. 

 

Deelnemers moeten minimaal 18 jaar oud zijn of toestemming hebben van ouders of wettelijk voogd. 

 

De organisator handelt bij het organiseren van dit promotionele kansspel in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014. 

 

Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over het spel kunnen aan de publieksservice  van RTL Nederland  gericht worden: 

 

RTL Nederland B.V.  

Postbus 15016  

1200 TV Hilversum  

Telefoonnummer: 035-6718718   

KvK-nummer: 32105893 (Hilversum) 

BTW-nummer: 32055892  

Voor meer informatie: www.rtl.nl