Topchef Academy-quiz
Actie

Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op het specifiek hieronder genoemde promotionele kansspel (hierna: de “specifieke spelvoorwaarden”). Daarnaast zijn ook de algemene spelvoorwaarden promotionele kansspelen (zie www.rtl.nl en www.text.nl ) van toepassing. Door deelname aan het spel gaat de deelnemer akkoord met de hierboven genoemde algemene spelvoorwaarden alsmede met de volgende specifieke spelvoorwaarden met betrekking tot het spel: “Topchef Academy -quiz”. 

Speluitleg “Topchef Academy-quiz”: 

Deelname aan het spel “Topchef Academy-quiz” is mogelijk gedurende de uitzendperiode van het televisieprogramma “Topchef Academy” (hierna: het “Programma”), te weten van 10 april 2017 tot en met 31 december 2017 (hierna: de “Actieperiode”). Het spel staat  in het teken van de promotie van het Programma. De Actieperiode is verdeeld in maximaal twintig verschillende rondes (hierna: de “Spelrondes”). De deelnemers maken per Spelronde kans op het winnen van verschillende prijzen. Per Spelronde worden in het Programma zelf en in deze specifieke spelvoorwaarden de te winnen prijzen bekendgemaakt.  

 

In Spelronde 3, die loopt van 15:00 uur op 19 juni 2017 t/m 10:00 uur op 26 juni 2017, maken de deelnemers kans op een Quooker inclusief installatie t.w.v. 1695 euro excl. btw en kansspelbelasting.Indien de keuken niet voldoet aan de eisen voor het plaatsen van de Quooker dan zijn de eventuele bijkomende kosten voor rekening van de winnaar.

Aan het eind van deze Spelronde wordt er in totaal 1 winnaar geselecteerd. 

De Vorige spelronde ging als volgt;

 

Spelronde 1: 17-04-2017 t/m 24-04-2017, prijs: Quooker inclusief installatie t.w.v. 1695 euro excl. btw en kansspelbelasting.

 

Spelronde 2: 29-05-2017 t/m 05-06-2017, prijs: Quooker inclusief installatie t.w.v. 1695 euro excl. btw en kansspelbelasting.

Deelname:

Door het sturen van een sms-bericht met “CHEF” naar 3030 kun jij meedoen met “Topchef Academy-quiz”. Een deelname aan het spel per SMS-bericht is een eenmalige dienst. Desgewenst kun je meerdere keren deelnemen aan het spel. In dat geval worden voor elke extra deelname de hieronder vermelde communicatiekosten in rekening gebracht. Als je niet opnieuw wilt deelnemen aan het spel dan stop je en zul je geen nieuwe berichten meer ontvangen in verband met de deelname aan het spel. Het is dus niet nodig om je af te melden voor deze eenmalige SMS dienst. SMS en/of bel met mate!

 

Kosten: 

De kosten voor deelname aan het spel via sms bedragen EUR 0,45 per deelname plus de kosten voor het gebruik van je (mobiele) telefoon.  

 

Aanwijzing winnaar en uitreiking prijs: 

Direct aan het einde van deze Spelronde vindt 1 trekking plaats, waarbij de winnaar wordt geselecteerd. Uit het aantal deelnemers aan het spel per Spelronde – vermeerderd met de eventuele extra deelnames aan het spel – wordt door de computer at random de prijswinnaar geselecteerd. De winnaar wordt na sluiting van de Spelronde bekendgemaakt op www.text.nl. Alleen als jij de winnaar bent, bellen we je terug om je naam, adres en woonplaats te noteren. De datum van levering van de prijs, vindt plaats in overleg met de leverancier(s) van de prijs. Door deelname verklaart elke deelnemer geen bezwaar te maken tegen het kosteloos ontvangen van SMS-berichten, die noodzakelijk zijn voor het verloop van de actie. Bijvoorbeeld bij een technische storing.  De winnaar kan tot uiterlijk drie maanden na bekendmaking aanspraak maken op uitreiking van de prijs. Na deze periode vervalt de aanspraak op de prijs automatisch. De prijs is niet overdraagbaar.

 

In totaal vinden er tijdens de Actieperiode maximaal twintig trekkingen plaats. 

 

Voor zover verschuldigd, zal de organisator zorgdragen voor de afdracht en inhouding van kansspelbelasting. Indien de prijs bestaat uit een geldbedrag, zal eventueel verschuldigde kansspelbelasting worden ingehouden op het gewonnen geldbedrag. Overige mogelijk relevante belastingen komen voor rekening van de winnaars. 

 

Deelnemers moeten minimaal 18 jaar oud zijn of toestemming hebben van ouders of wettelijk voogd. 

 

De organisator handelt bij het organiseren van dit promotionele kansspel in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014. 

 

Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over het spel kunnen aan de publieksservice  van RTL Nederland  gericht worden: 

RTL Nederland B.V. 

Postbus 15016 

1200 TV Hilversum 

Telefoonnummer: 035-6718718  

KvK-nummer: 32105893 (Hilversum) 

BTW-nummer: 32055892 

 

Voor meer informatie: www.rtl.nl