Postcode Loterij Eén Tegen 50
Actie

Algemeen:

Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op het specifiek hieronder genoemde promotionele kansspel (hierna: de “specifieke spelvoorwaarden”). Daarnaast zijn ook de algemene spelvoorwaarden promotionele kansspelen (zie winacties.rtl.nl) van toepassing. Door deelname aan het spel gaat de deelnemer akkoord met de hierboven genoemde algemene spelvoorwaarden alsmede met de volgende specifieke spelvoorwaarden met betrekking tot het spel: “Postcode Loterij Eén Tegen 50”.

 

Speluitleg “Postcode Loterij Eén Tegen 50”:

Deelname aan het spel “Postcode Loterij Eén Tegen 50” is mogelijk gedurende de uitzendperiode van het televisieprogramma ‘Postcode Loterij Eén Tegen 50 - seizoen 23’ (hierna: het “Programma”), te weten van 23 oktober 2021 tot en met 18 december 2021 (hierna: de “Actieperiode”). Het spel staat  in het teken van de promotie van het Programma. De Actieperiode is verdeeld in maximaal twintig verschillende rondes (hierna: de “Spelrondes”). De deelnemers maken per Spelronde kans op het winnen van een bruto geldbedrag. De Spelrondes en prijzen zijn als volgt:

 

Spelronde 1: 23-10-2021. Prijs: 5.000 euro BRUTO (= 3.550 euro na aftrek kansspelbelasting).

Spelronde 2: 23-10-2021. Prijs: 5.000 euro BRUTO (= 3.550 euro na aftrek kansspelbelasting).

Spelronde 3: 30-10-2021. Prijs: 5.000 euro BRUTO (= 3.550 euro na aftrek kansspelbelasting).

Spelronde 4: 30-10-2021. Prijs: 5.000 euro BRUTO (= 3.550 euro na aftrek kansspelbelasting).

Spelronde 5: 06-11-2021. Prijs: 5.000 euro BRUTO (= 3.550 euro na aftrek kansspelbelasting).

Spelronde 6: 06-11-2021. Prijs: 5.000 euro BRUTO (= 3.550 euro na aftrek kansspelbelasting).

Spelronde 7: 13-11-2021. Prijs: 5.000 euro BRUTO (= 3.550 euro na aftrek kansspelbelasting).

Spelronde 8: 13-11-2021. Prijs: 5.000 euro BRUTO (= 3.550 euro na aftrek kansspelbelasting).

Spelronde 9: 20-11-2021. Prijs: 5.000 euro BRUTO (= 3.550 euro na aftrek kansspelbelasting).

Spelronde 10: 20-11-2021. Prijs: 5.000 euro BRUTO (= 3.550 euro na aftrek kansspelbelasting).

Spelronde 11: 27-11-2021.. Prijs: 5.000 euro BRUTO (= 3.550 euro na aftrek kansspelbelasting).

Spelronde 12: 27-11-2021. Prijs: 5.000 euro BRUTO (= 3.550 euro na aftrek kansspelbelasting).

Spelronde 13: 04-12-2021. Prijs: 5.000 euro BRUTO (= 3.550 euro na aftrek kansspelbelasting).

Spelronde 14: 04-12-2021. Prijs: 5.000 euro BRUTO (= 3.550 euro na aftrek kansspelbelasting).

Spelronde 15: 11-12-2021. Prijs: 5.000 euro BRUTO (= 3.550 euro na aftrek kansspelbelasting).

Spelronde 16: 11-12-2021. Prijs: 5.000 euro BRUTO (= 3.550 euro na aftrek kansspelbelasting).

Spelronde 17: 18-12-2021. Prijs: 5.000 euro BRUTO (= 3.550 euro na aftrek kansspelbelasting).

Spelronde 18: 18-12-2021. Prijs: 5.000 euro BRUTO (= 3.550 euro na aftrek kansspelbelasting).

 

Door het sturen van een sms-bericht met KANS naar 3030 of door te bellen naar 0909-1333 kun jij meedoen met het spel. Een deelname aan het spel per SMS-bericht is een eenmalige dienst, dat wil zeggen dat je door het versturen van één SMS bericht deelneemt aan het spel. Desgewenst kun je meerdere keren deelnemen aan het spel. In dat geval worden voor elke extra deelname de hieronder vermelde communicatiekosten in rekening gebracht. Als je niet opnieuw wilt deelnemen aan het spel dan stop je en zul je geen nieuwe berichten meer ontvangen in verband met de deelname aan het spel. Het is dus niet nodig om je af te melden voor deze eenmalige SMS dienst. SMS en/of bel met mate!

 

Kosten:

De kosten voor deelname aan het spel via sms bedragen EUR 0,45 per deelname plus de kosten voor het gebruik van je mobiele telefoon. Dit is een eenmalige dienst. Op het moment dat je niet meer verder wilt deelnemen, stop je. Je ontvangt dan geen SMS berichten meer en je hoeft je dus ook niet af te melden.

De kosten voor deelname aan het spel door te bellen bedragen EUR 0,45 per deelname plus de kosten voor het gebruik van je (mobiele) telefoon.

 

Aanwijzing winnaar en uitreiking prijs:

Direct aan het einde van elke Spelronde vindt er 1 trekking plaats. Iedere 10e beller/sms’er komt in de finalepoule en maakt kans op de geldprijs. Uit het aantal deelnemers dat in de finalepoule is gekomen, wordt door de computer at random de prijswinnaar geselecteerd. Alleen als jij een van de winnaars bent, bellen we je tijdens dezelfde uitzending terug om je gegevens op te vragen ten behoeve van de uitreiking van de prijs. De winnaars worden in de desbetreffende uitzending van het Programma bekendgemaakt. Door deelname aan het spel geeft de deelnemer toestemming aan RTL om zijn/haar naam, postcode en woonplaats in het Programma kenbaar te maken. Om in aanmerking te komen voor het winnen van de prijs dient de desbetreffende winnaar bereikbaar te zijn op het telefoonnummer waarmee hij/zij aan het spel heeft deelgenomen. De organisator zal tijdens dezelfde uitzending slechts eenmaal telefonisch contact opnemen met de geselecteerde deelnemer. Indien de deelnemer niet bereikbaar is vervalt de aanspraak op de prijs automatisch en is de organisator gerechtigd om een andere deelnemer als winnaar aan te wijzen.  De prijs is niet overdraagbaar. 

 

Door deelname verklaart elke deelnemer geen bezwaar te maken tegen het kosteloos ontvangen van SMS-berichten, die noodzakelijk zijn voor het verloop van de actie. Bijvoorbeeld bij een technische storing.  

 

In totaal vinden er tijdens de Actieperiode maximaal twintig trekkingen plaats. 

 

Deelnemers moeten minimaal 18 jaar oud zijn of toestemming hebben van ouders of wettelijk voogd.

 

Voor zover verschuldigd, zal de organisator zorgdragen voor de afdracht en inhouding van kansspelbelasting. Indien de prijs bestaat uit een geldbedrag, zal eventueel verschuldigde kansspelbelasting worden ingehouden op het gewonnen geldbedrag. Overige mogelijk relevante belastingen komen voor rekening van de winnaars.

 

De organisator handelt bij het organiseren van dit promotionele kansspel in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.

 

Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over het spel kunnen aan de publieksservice van RTL Nederland gericht worden:

RTL Nederland B.V.

Postbus 15016

1200 TV Hilversum

Telefoonnummer: 0900-1005000    

KvK-nummer: 32105893 (Hilversum)

BTW-nummer: 32055892

Voor meer informatie: www.rtl.nl