Bij Ons Aan Boord
Actie

Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op het specifiek hieronder genoemde promotionele kansspel (hierna: de “specifieke spelvoorwaarden”). Daarnaast zijn ook de algemene spelvoorwaarden promotionele kansspelen (zie winacties.rtl.nl) van toepassing. Door deelname aan het spel gaat de deelnemer akkoord met de hierboven genoemde algemene spelvoorwaarden alsmede met de volgende specifieke spelvoorwaarden met betrekking tot het spel: “Bij Ons Aan Boord-quiz”.

 

Speluitleg “Bij Ons Aan Boord-quiz”:
Deelname aan het spel “Bij Ons Aan Boord-quiz” is mogelijk gedurende de uitzendperiode van het televisieprogramma “Bij Ons Aan Boord” (hierna: het “Programma”), te weten van 27 augustus 2020 tot en met 5 oktober 2020 (hierna: de “Actieperiode”). Het spel staat  in het teken van de promotie van het Programma. De Actieperiode is verdeeld in maximaal twintig verschillende rondes (hierna: de “Spelrondes”). De deelnemers maken per Spelronde kans op het winnen van verschillende prijzen. Per Spelronde worden in het Programma zelf en in deze specifieke spelvoorwaarden de te winnen prijzen bekendgemaakt.

 

Spelronde 1: 27 augustus 2020 om 15:00 uur t/m 31 augustus 2020 om 10:00 uur. Prijs: rondleiding in de Transavia hangaar voor 2 personen.

 

Spelronde 2: 3 september 2020 om 15:00 uur t/m 7 september 2020 om 10:00 uur. Prijs: rondleiding in de Transavia hangaar voor 2 personen.

 

Spelronde 3: 10 september 2020 om 15:00 uur t/m 14 september 2020 om 10:00 uur. Prijs: rondleiding in de Transavia hangaar voor 2 personen.

 

Spelronde 4: 17 september 2020 om 15:00 uur t/m 21 september 2020 om 10:00 uur. Prijs: rondleiding in de Transavia hangaar voor 2 personen.

 

Spelronde 5: 24 september 2020 om 15:00 uur t/m 28 september 2020 om 10:00 uur. Prijs: rondleiding in de Transavia hangaar voor 2 personen.

 

Spelronde 6: 1 oktober 2020 om 15:00 uur t/m 5 oktober 2020 om 10:00 uur. Prijs: rondleiding in de Transavia hangaar voor 2 personen.

 

Prijs: rondleiding in de Transavia hangaar voor 2 personen, locatie: Schiphol Oost.
De rondleiding vindt plaats op een nader tussen de winnaar(s) en Transavia af te stemmen dag.
Ontvangst met koffie/thee, rondleiding van circa 1 uur.
De rondleiding, verzorgd door Transavia, bestaat uit een bezoek langs de stoelenwerkplaats en het magazijn, ook is er een mogelijkheid om in en om het vliegtuig te lopen (onder voorbehoud dat er een vliegtuig staat). Om deel te kunnen nemen aan de rondleiding dienen de deelnemers in het bezit te zijn van een geldig paspoort en deze te kunnen overleggen tijdens de rondleiding.

Voor aanvang van de rondleiding vindt er een gezondheidscheck plaats.
De deelnemers aan de rondleiding dienen het Covid-19  protocol van Transavia, welke voorafgaand aan de rondleiding zal worden toegelicht, na te leven.
Blijf thuis bij gezondheidsklachten. Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19.

 

De prijs is niet inwisselbaar of overdraagbaar.

 

Aan het eind van elke Spelronde wordt er in totaal een (1) winnaar geselecteerd.

 

Deelname:
Door het sturen van een sms-bericht met “RONDLEIDING” naar 3030 of door te bellen naar 0909-1335 kun jij meedoen met “Bij Ons Aan Boord-quiz”. Een deelname aan het spel per SMS-bericht is een eenmalige dienst. Desgewenst kun je meerdere keren deelnemen aan het spel. In dat geval worden voor elke extra deelname de hieronder vermelde communicatiekosten in rekening gebracht. Als je niet opnieuw wilt deelnemen aan het spel dan stop je en zul je geen nieuwe berichten meer ontvangen in verband met de deelname aan het spel. Het is dus niet nodig om je af te melden voor deze eenmalige SMS dienst. SMS en/of bel met mate!

 

Kosten:
De communicatiekosten voor deelname aan het spel via bellen bedragen EUR 0,45 per deelname plus de kosten voor het gebruik van je (mobiele) telefoon.

 

Aanwijzing winnaar en uitreiking prijs:
Direct aan het einde van elke Spelronde vindt er 1 trekking plaats. Uit het totaal aantal deelnemers aan het spel per Spelronde wordt door de computer at random de prijswinnaar geselecteerd. Alleen als jij een van de winnaars bent, bellen we je terug om je naam, adres en woonplaats te noteren. De winnaar wordt op winacties.rtl.nl bekend gemaakt.  De datum van levering van de prijs, vindt plaats in overleg met de leverancier van de te winnen prijs. Door deelname verklaart elke deelnemer geen bezwaar te maken tegen het kosteloos ontvangen van SMS-berichten, die noodzakelijk zijn voor het verloop van de actie. Bijvoorbeeld bij een technische storing. De prijs is niet overdraagbaar.

 

Deelnemers moeten minimaal 18 jaar oud zijn of toestemming hebben van ouders of wettelijk voogd.

 

In totaal vinden er tijdens de Actieperiode maximaal twintig trekkingen plaats.

 

Voor zover verschuldigd, zal de organisator zorgdragen voor de afdracht en inhouding van kansspelbelasting. Indien de prijs bestaat uit een geldbedrag, zal eventueel verschuldigde kansspelbelasting worden ingehouden op het gewonnen geldbedrag. Overige mogelijk relevante belastingen komen voor rekening van de winnaars.

 

De organisator handelt bij het organiseren van dit promotionele kansspel in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.

 

Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over het spel kunnen aan de publieksservice van RTL Nederland gericht worden:

RTL Nederland B.V.
Postbus 15016
1200 TV Hilversum
Telefoonnummer: 0900-1005000
KvK-nummer: 32105893 (Hilversum)
BTW-nummer: 32055892
Voor meer informatie: www.rtl.nl