The Bold And The Beautiful-quiz
Actie

Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op het specifiek hieronder genoemde promotionele kansspel (hierna: de “specifieke spelvoorwaarden”). Daarnaast zijn ook de algemene spelvoorwaarden promotionele kansspelen (zie winacties.rtl.nl) van toepassing. Door deelname aan het spel gaat de deelnemer akkoord met de hierboven genoemde algemene spelvoorwaarden alsmede met de volgende specifieke spelvoorwaarden met betrekking tot het spel: “The Bold And The Beautiful-quiz”.

 

Speluitleg “The Bold And The Beautiful-quiz”:
Deelname aan het spel “The Bold And The Beautiful-quiz” is mogelijk gedurende de uitzendperiode van het televisieprogramma “The Bold And The Beautiful” (hierna: het “Programma”), te weten van 4 maart 2019 tot en met 31 december 2019 (hierna: de “Actieperiode”). Het spel staat  in het teken van de promotie van het Programma. De Actieperiode is verdeeld in maximaal twintig verschillende rondes (hierna: de “Spelrondes”). De deelnemers maken per Spelronde kans op het winnen van verschillende prijzen. Per Spelronde worden in het Programma zelf en in deze specifieke spelvoorwaarden de te winnen prijzen bekendgemaakt.

 

In Spelronde 6 die loopt van 15:00 uur op 29 november 2019 t/m 13:00 uur op 9 december 2019, maken de deelnemers kans op 1.000 euro (incl. kansspelbelasting).

 

Aan het eind van deze Spelronde wordt er in totaal 1 winnaar geselecteerd.

 

De vorige Spelronde was als volgt;
Spelronde 1: 04-03-2019 t/m 11-03-2019, prijs: 444 euro netto.
Spelronde 2: 12-04-2019 t/m 23-04-2019, prijs: 444 euro netto.
Spelronde 3: 31-05-2019 t/m 11-06-2019, prijs: 750 euro (incl. kansspelbelasting).
Spelronde 4: 26-07-2019 t/m 05-08-2019, prijs: 750 euro (incl. kansspelbelasting).
Spelronde 5: 25-10-2019 t/m 04-11-2019, prijs: 750 euro (incl. kansspelbelasting).

 

Deelname:
Door het sturen van een sms-bericht met “BOLD” naar 3030 of door te bellen naar 0909-1321 kun jij meedoen met “The Bold And The Beautiful-quiz”. Een deelname aan het spel per SMS-bericht is een eenmalige dienst. Desgewenst kun je meerdere keren deelnemen aan het spel. In dat geval worden voor elke extra deelname de hieronder vermelde communicatiekosten in rekening gebracht. Als je niet opnieuw wilt deelnemen aan het spel dan stop je en zul je geen nieuwe berichten meer ontvangen in verband met de deelname aan het spel. Het is dus niet nodig om je af te melden voor deze eenmalige SMS dienst. SMS en/of bel met mate!

 

Kosten:
De kosten voor deelname aan het spel via zowel sms als door te bellen bedragen EUR 0,45 per deelname plus de kosten voor het gebruik van je (mobiele) telefoon.

 

Aanwijzing winnaar en uitreiking prijs:
Direct aan het einde van elke Spelronde vindt er 1 trekking plaats. Iedere 10e beller/smser komt in de finalepoule en maakt kans op de prijs uit de betreffende Spelronde. Uit het aantal deelnemers dat in de finalepoule is gekomen, wordt door de computer at random de prijswinnaar geselecteerd. Alleen als jij een van de winnaars bent, bellen we je terug om je naam en bankrekeningnummer (in verband met het kunnen overmaken van de geldprijs) te noteren. De datum van levering van de prijs, vindt plaats in overleg met de leverancier van de te winnen prijs. Door deelname verklaart elke deelnemer geen bezwaar te maken tegen het kosteloos ontvangen van SMS-berichten, die noodzakelijk zijn voor het verloop van de actie. Bijvoorbeeld bij een technische storing. De prijs is niet overdraagbaar.

 

Deelnemers moeten minimaal 18 jaar oud zijn of toestemming hebben van ouders of wettelijk voogd.

 

In totaal vinden er tijdens de Actieperiode maximaal twintig trekkingen plaats.

 

Voor zover verschuldigd, zal de organisator zorgdragen voor de afdracht en inhouding van kansspelbelasting. Indien de prijs bestaat uit een geldbedrag, zal eventueel verschuldigde kansspelbelasting worden ingehouden op het gewonnen geldbedrag. Overige mogelijk relevante belastingen komen voor rekening van de winnaars.

 

De organisator handelt bij het organiseren van dit promotionele kansspel in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.

 

Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over het spel kunnen aan de publieksservice van RTL Nederland gericht worden:

RTL Nederland B.V.
Postbus 15016
1200 TV Hilversum
Telefoonnummer: 0900-1005000  
KvK-nummer: 32105893 (Hilversum)
BTW-nummer: 32055892
Voor meer informatie: www.rtl.nl