RTL Boulevard-quiz
Actie

Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op het specifiek hieronder genoemde promotionele kansspel (hierna: de “specifieke spelvoorwaarden”). Daarnaast zijn ook de algemene spelvoorwaarden promotionele kansspelen (zie http://www.rtl.nl/service/algemenespelvoorwaarden/ en http://winacties.rtl.nl) van toepassing. Door deelname aan het spel gaat de deelnemer akkoord met de hierboven genoemde algemene spelvoorwaarden alsmede met de volgende specifieke spelvoorwaarden met betrekking tot het spel: “RTL Boulevard-quiz”.

 

Speluitleg “RTL Boulevard-quiz”:

Deelname aan het spel “RTL Boulevard-quiz” is mogelijk gedurende de uitzendperiode van het televisieprogramma “RTL Boulevard” (hierna: het “Programma”), te weten van 7 februari 2018 tot en met 31 december 2018 (hierna: de “Actieperiode”). Het spel staat  in het teken van de promotie van het Programma. De Actieperiode is verdeeld in maximaal twintig verschillende rondes (hierna: de “Spelrondes”). De deelnemers maken per Spelronde kans op het winnen van verschillende prijzen. Per Spelronde worden in het Programma zelf en in deze specifieke spelvoorwaarden de te winnen prijzen bekendgemaakt.

 

In Spelronde 4 die loopt van 15:00 uur op 7 december 2018 t/m 10:00 uur op 17 december 2018, maken de deelnemers kans op een KARWEI cadeaukaart, ter waarde van 2500 euro.

Op (het gebruik van) de KARWEI cadeaukaart zijn de Algemene voorwaarden KARWEI Cadeaukaart van toepassing.

 

Aan het eind van deze Spelronde wordt er in totaal 1winnaar geselecteerd

 

De Vorige spelronde ging als volgt;

Spelronde 1: 07-02-2018 t/m 15-02-2018, prijs: luxe overnachting voor 2 personen in Het Grand hotel in Amsterdam inclusief bioscoopkaarten voor de bioscoopfilm Fifty Shades Freed.

Spelronde 2: 15-06-2018 t/m 25-06-2018, prijs: 4-daagse reis voor twee personen naar New York.

Spelronde 3: 29-10-2018 t/m 05-11-2018, prijs: 3-daagse reis voor twee personen naar New York inclusief tweetickets voor David Guetta NYE party op 31 december in The Warehouse, Brooklyn, het gesigneerde nieuwe album 7 van David Guetta,  retourvlucht, twee (2) hotelovernachting.

 

Deelname:

Door het sturen van een sms-bericht met “BOULEVARD” naar 3030 of door te bellen naar 0909-8810 kun jij meedoen met “RTL Boulevard-quiz”. Een deelname aan het spel per SMS-bericht is een eenmalige dienst. Desgewenst kun je meerdere keren deelnemen aan het spel. In dat geval worden voor elke extra deelname de hieronder vermelde communicatiekosten in rekening gebracht. Als je niet opnieuw wilt deelnemen aan het spel dan stop je en zul je geen nieuwe berichten meer ontvangen in verband met de deelname aan het spel. Het is dus niet nodig om je af te melden voor deze eenmalige SMS dienst. SMS en/of bel met mate!

 

Kosten:

De communicatiekosten voor deelname aan het spel via bellen bedragen EUR 0,45 per deelname plus de kosten voor het gebruik van je (mobiele) telefoon.

 

Aanwijzing winnaar en uitreiking prijs:

Direct aan het einde van elke Spelronde vindt er 1 trekking plaats. Iedere 10e beller/smser komt in de finalepoule en maakt kans op de prijs uit de betreffende Spelronde. Uit het aantal deelnemers dat in de finalepoule is gekomen, wordt door de computer at random de prijswinnaar(s) geselecteerd. Alleen als jij een van de winnaars bent, bellen we je terug om je naam en emailadres te noteren.

De datum van levering van de prijs, vindt plaats in overleg met de leverancier van de te winnen prijs. Door deelname verklaart elke deelnemer geen bezwaar te maken tegen het kosteloos ontvangen van SMS-berichten, die noodzakelijk zijn voor het verloop van de actie. Bijvoorbeeld bij een technische storing. De prijs is niet overdraagbaar.

 

In totaal vinden er tijdens de Actieperiode maximaal twintig trekkingen plaats.

 

Voor zover verschuldigd, zal de organisator zorgdragen voor de afdracht en inhouding van kansspelbelasting. Indien de prijs bestaat uit een geldbedrag, zal eventueel verschuldigde kansspelbelasting worden ingehouden op het gewonnen geldbedrag. Overige mogelijk relevante belastingen komen voor rekening van de winnaars.

 

Deelnemers moeten minimaal 18 jaar oud zijn of toestemming hebben van ouders of wettelijk voogd.

 

De organisator handelt bij het organiseren van dit promotionele kansspel in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.

 

Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over het spel kunnen aan de publieksservice  van RTL Nederland  gericht worden:

 

RTL Nederland B.V.

Postbus 15016

1200 TV Hilversum

Telefoonnummer: 0900-1005000    

KvK-nummer: 32105893 (Hilversum)

BTW-nummer: 32055892

Voor meer informatie: www.rtl.nl