Oh Wat Een Jaar-quiz
Actie

Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op het specifiek hieronder genoemde promotionele kansspel (hierna: de “specifieke spelvoorwaarden”). Daarnaast zijn ook de algemene spelvoorwaarden promotionele kansspelen (ziehttp://winacties.rtl.nl) van toepassing. Door deelname aan het spel gaat de deelnemer akkoord met de hierboven genoemde algemene spelvoorwaarden alsmede met de volgende specifieke spelvoorwaarden met betrekking tot het spel: “Oh Wat Een Jaar-quiz”. 

 

Speluitleg “Oh Wat Een Jaar-quiz”: 

Deelname aan het spel “Oh Wat Een Jaar-quiz” is mogelijk gedurende de uitzendperiode van het televisieprogramma “Oh Wat Een Jaar” (2018) (hierna: het “Programma”), te weten van 24 november 2018 tot en met 31 december 2018 (hierna: de “Actieperiode”). Het spel staat in het teken van de promotie van het Programma. De Actieperiode is verdeeld in maximaal twintig verschillende rondes (hierna: de “Spelrondes”). De deelnemers maken per Spelronde kans op het winnen van verschillende prijzen. Per Spelronde worden in het Programma zelf en in deze specifieke spelvoorwaarden de te winnen prijzen bekendgemaakt.

  

In Spelronde 4, die loopt van 18:00 uur op 10 december 2018 t/m 10:00 uur op 17 december 2018 maken de deelnemers kans op 1988 euro (incl. kansspelbelasting).

Aan het eind van deze Spelronde wordt er in totaal 1 winnaar geselecteerd. 

 

De Vorige spelronde ging als volgt;

Spelronde 1: 23-11-2018 t/m 26-11-2018, prijs: 1980 euro (incl. kansspelbelasting).

Spelronde 2: 28-11-2018 t/m 03-12-2018, prijs: 1992 euro (incl. kansspelbelasting).

Spelronde 3: 05-12-2018 t/m 10-12-2018, prijs: 1971 euro (incl. kansspelbelasting).

 

Deelname:

Door het sturen van een sms-bericht met JAAR naar 3030 of door te bellen naar 0909-1330 kun jij meedoen met “Oh Wat Een Jaar-quiz”. Een deelname aan het spel per SMS-bericht is een eenmalige dienst, dat wil zeggen dat je door het versturen van één SMS bericht deelneemt aan het spel en kans maakt op het winnen van de prijs. Desgewenst kun je meerdere keren deelnemen aan het spel. In dat geval worden voor elke extra deelname de hieronder vermelde communicatiekosten in rekening gebracht. Als je niet opnieuw wilt deelnemen aan het spel dan stop je en zul je geen nieuwe berichten meer ontvangen in verband met de deelname aan het spel. Het is dus niet nodig om je af te melden voor deze eenmalige SMS dienst. SMS en/of bel met mate!

 

Kosten:

De kosten voor deelname aan het spel via zowel sms als telefonie bedraagt EUR 0,45 per deelname plus de kosten voor het gebruik van je (mobiele) telefoon.

 

Aanwijzing winnaar en uitreiking prijs:

Direct aan het einde van elke Spelronde vindt er 1 trekking plaats. Iedere 10e beller/smser komt in de finalepoule en maakt kans op de prijs uit de betreffende Spelronde. Uit het aantal deelnemers dat in de finalepoule is gekomen, wordt door de computer at random de prijswinnaar geselecteerd. Alleen als jij een van de winnaars bent, bellen we je terug om je naam en bankrekeningnummer (in verband met het kunnen overmaken van de geldprijs) te noteren. De datum van levering van de prijs, vindt plaats in overleg met de leverancier van de te winnen prijs. Door deelname verklaart elke deelnemer geen bezwaar te maken tegen het kosteloos ontvangen van SMS-berichten, die noodzakelijk zijn voor het verloop van de actie. Bijvoorbeeld bij een technische storing. De prijs is niet overdraagbaar.

 

In totaal vinden er tijdens de Actieperiode maximaal twintig trekkingen plaats. 

 

Voor zover verschuldigd, zal de organisator zorgdragen voor de afdracht en inhouding van kansspelbelasting. Indien de prijs bestaat uit een geldbedrag, zal eventueel verschuldigde kansspelbelasting worden ingehouden op het gewonnen geldbedrag. Overige mogelijk relevante belastingen komen voor rekening van de winnaars. 

 

Deelnemers moeten minimaal 18 jaar oud zijn of toestemming hebben van ouders of wettelijk voogd. 

 

De organisator handelt bij het organiseren van dit promotionele kansspel in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014. 

 

Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over het spel kunnen aan de publieksservice  van RTL Nederland  gericht worden: 

 

RTL Nederland B.V. 

Postbus 15016 

1200 TV Hilversum 

Telefoonnummer: 0900-1005000

KvK-nummer: 32105893 (Hilversum) 

BTW-nummer: 32055892 

Voor meer informatie: www.rtl.nl