“Dakar Legends” (2018) www.facebook.com/rtlgp
Actie

Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op het specifiek hieronder genoemde promotionele kansspel (hierna: de “specifieke spelvoorwaarden”). Daarnaast zijn ook de algemene spelvoorwaarden promotionele kansspelen (zie ook www.text.nl) van toepassing. Door deelname aan het spel gaat de deelnemer akkoord met de hierboven genoemde algemene spelvoorwaarden alsmede met de volgende specifieke spelvoorwaarden met betrekking tot het spel: “Dakar Legends” (2018).

 

Speluitleg ““Dakar Legends” (2018)”:

Deelname aan het spel ““Dakar Legends” (2018)” is mogelijk vanaf 22 november 2018 tot en met 19 december 2018 (hierna: de “Actieperiode”). Het spel staat in het teken van de promotie van het programma “Dakar Legends” (2018) (hierna: het “Programma”). Aan het eind van de Actieperiode wordt de winnaar (1) aangewezen. De deelnemers maken tijdens de Actieperiode kans op het winnen van de volgende prijs:

 

1x: ERU Cool Tool, ter waarde van € 399,-.

 

De deelnemer maakt kans op de bovenstaande prijzen door op Facebook, www.facebook.com/rtlgp, te stemmen op zijn/haar favoriete Dakar legend.

 

Kosten:

Het deelnemen aan deze actie is kosteloos (met uitzondering van de kosten voor het internetgebruik).

 

Aanwijzing winnaar en uitreiking prijs:

Direct aan het einde van de Actieperiode vindt er een (1) trekking plaats. Uit het aantal deelnemers aan het spel wordt door de computer at random de prijswinnaars geselecteerd. De winnaar wordt na sluiting van de Actieperiode bekendgemaakt. Alleen als jij de winnaar bent wordt er per direct message contact met je opgenomen. De datum van levering van de prijs vindt plaats in overleg met de leveranciers van de prijs. De winnaar kan tot uiterlijk drie maanden na bekendmaking aanspraak maken op uitreiking van de prijs, tenzij dit gezien de aard van de prijs niet mogelijk is. Na deze periode vervalt de aanspraak op de prijs automatisch. De prijs is niet overdraagbaar.

 

In totaal vinden er tijdens de Actieperiode maximaal twintig trekkingen plaats.

 

Voor zover verschuldigd, zal de organisator zorgdragen voor de afdracht en inhouding van kansspelbelasting. Indien de prijs bestaat uit een geldbedrag, zal eventueel verschuldigde kansspelbelasting worden ingehouden op het gewonnen geldbedrag. Overige mogelijk relevante belastingen komen voor rekening van de winnaars.

 

Deelnemers moeten minimaal 18 jaar oud zijn of toestemming hebben van ouders of wettelijk voogd.

 

De organisator handelt bij het organiseren van dit promotionele kansspel in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.

 

Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over het spel kunnen aan de publieksservice van RTL Nederland gericht worden:

 

RTL Nederland B.V.

Postbus 15016

1200 TV Hilversum

Telefoonnummer: 0900-1005000  

KvK-nummer: 32105893 (Hilversum)

BTW-nummer: 32055892

Voor meer informatie: www.rtl.nl