The voice of Holland-quiz
Actie

Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op het specifiek hieronder genoemde promotionele kansspel (hierna: de “specifieke spelvoorwaarden”). Daarnaast zijn ook de algemene spelvoorwaarden promotionele kansspelen (zie http://winacties.rtl.nl) van toepassing. Door deelname aan het spel gaat de deelnemer akkoord met de hierboven genoemde algemene spelvoorwaarden alsmede met de volgende specifieke spelvoorwaarden met betrekking tot het spel: “The voice of Holland-quiz”.

 

Speluitleg “The voice of Holland-quiz”:

Deelname aan het spel “The voice of Holland-quiz” is mogelijk gedurendede uitzendperiode van het televisieprogramma ‘The voice of Holland - seizoen 9’ (hierna: het “Programma”), te weten van 2 november 2018 tot en met 22 februari 2019 (hierna: de “Actieperiode”). Het spel staat  in het teken van de promotie van het Programma. De Actieperiode is verdeeld in maximaal twintig verschillende rondes (hierna: de “Spelrondes”). De deelnemers maken gedurende de Actieperiode kans op het winnen van verschillende prijzen. Per Spelronde worden in het Programma zelf en in deze specifieke spelvoorwaarden de te winnen prijzen bekendgemaakt. De Spelrondes en prijzen zijn als volgt:

 

In Spelronde 1, die loopt van 15:00 uur op 2 november 2018 t/m 10:00 uur op 12 november 2018, maken de deelnemers kans op 1.000 euro netto & een 5 jarig Deezer Premium abonnement t.w.v. 600 euro.

 

Aan het eind van elke Spelronde wordt er in totaal één winnaar geselecteerd.

 

Naast het kans maken op bovenstaande prijs kunnen alle deelnemers (mits zij aan de voorwaarden voldoen) vier (4) maanden gratis* gebruik maken van Deezer Premium (*dat wil zeggen dat men gedurende deze periode geen abonnementsprijs verschuldigd is). Overige kosten, waaronder kosten voor het internetgebruik, komen voor rekening van de gebruiker.

 

Met de unieke code kan men het gratis proefabonnement activeren. Om de code te kunnen gebruiken dient de gebruiker zijn/haar geldige betaalgegevens in te voeren.

Gedurende de eerste vier (4) maanden zullen er geen abonnementskosten in rekening worden gebracht. Na deze vier (4) maanden wordt deze proefperiode automatisch omgezet in een maandabonnement en zal de standaardprijs van € 9,99 per maand in rekening gebracht worden. Indien men niet wil dat de proefperiode automatisch word omgezet in een maandabonnement dient men tijdig op te zeggen. Dit kan via  https://www.deezer.com/account/.

 

Na de automatische omzetting kan de gebruiker weer een (1) maand van Deezer Premium gebruik maken.

 

Uitgesloten van deze actie zijn;

- Bestaande Deezer Premium, HiFi, Student of Family klanten;

- Bestaande Deezer – T-Mobile klanten (Premium of Family); en/of,

- Gebruikers die minder dan 1 jaar geleden een Deezer Premium account hebben gehad of van een Deezer aanbieding gebruik hebben gemaakt.

 

Op het gebruik van Deezer zijn de Gebruiksvoorwaarden van Deezer van toepassing (https://www.deezer.com/legal/cgu).

 

Deelname:

Door het sturen van een sms-bericht met VOICE naar 3030 kun jij meedoen met “The voice of Holland-quiz”. Een deelname aan het spel per SMS-bericht is een eenmalige dienst, dat wil zeggen dat je door het versturen van één SMS bericht deelneemt aan het spel en kans maakt op het winnen van de prijs. Desgewenst kun je meerdere keren deelnemen aan het spel. In dat geval worden voor elke extra deelname de hieronder vermelde communicatiekosten in rekening gebracht. Als je niet opnieuw wilt deelnemen aan het spel dan stop je en zul je geen nieuwe berichten meer ontvangen in verband met de deelname aan het spel. Het is dus niet nodig om je af te melden voor deze eenmalige SMS dienst. SMS met mate!

 

 

Kosten:

De kosten voor deelname aan het spel bedragen EUR 0,45 per deelname plus de kosten voor het gebruik van je (mobiele) telefoon.

 

Aanwijzing winnaar en uitreiking prijs:

Direct aan het einde van elke Spelronde vindt er 1 trekking plaats en wordt door de computer at random de prijswinnaar geselecteerd. Alleen als jij een van de winnaars bent, bellen we je terug om je naam, en geboortedatum te noteren. De winnaar wordt op http://winacties.rtl.nl  bekend gemaakt.  

De datum van levering van de prijs, vindt plaats in overleg met de leverancier van de te winnen prijs. Door deelname verklaart elke deelnemer geen bezwaar te maken tegen het kosteloos ontvangen van SMS-berichten, die noodzakelijk zijn voor het verloop van de actie. Bijvoorbeeld bij een technische storing. De prijs is niet overdraagbaar. 

 

In totaal vinden er tijdens de Actieperiode maximaal twintig trekkingen plaats.

 

Voor zover verschuldigd, zal de organisator zorgdragen voor de afdracht en inhouding van kansspelbelasting. Indien de prijs bestaat uit een geldbedrag, zal eventueel verschuldigde kansspelbelasting worden ingehouden op het gewonnen geldbedrag. Overige mogelijk relevante belastingen komen voor rekening van de winnaars.

 

Deelnemers moeten minimaal 18 jaar oud zijn of toestemming hebben van ouders of wettelijk voogd.

 

De organisator handelt bij het organiseren van dit promotionele kansspel in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.

 

Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over het spel kunnen aan de publieksservice van RTL Nederland  gericht worden:

 

RTL Nederland B.V.

Postbus 15016

1200 TV Hilversum

Telefoonnummer: 0900-1005000

KvK-nummer: 32105893 (Hilversum)

BTW-nummer: 32055892

Voor meer informatie: www.rtl.nl