All You Need Is Love - quiz
Actie

Algemeen:

Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op het specifiek hieronder genoemde promotionele kansspel (hierna: de “specifieke spelvoorwaarden”). Daarnaast zijn ook de algemene spelvoorwaarden promotionele kansspelen (zie http://winacties.rtl.nl) van toepassing. Door deelname aan het spel gaat de deelnemer akkoord met de hierboven genoemde algemene spelvoorwaarden alsmede met de volgende specifieke spelvoorwaarden met betrekking tot het spel: “All You Need Is Love-quiz”.

 

Speluitleg “All You Need Is Love-quiz”:

Deelname aan het spel “All You Need Is Love-quiz” is mogelijk gedurende de uitzendperiode van het televisieprogramma ‘All You Need Is Love - seizoen 27’ (hierna: het “Programma”), te weten van 5 oktober 2018 tot en met 24 december 2018 (hierna: de “Actieperiode”). Het spel staat  in het teken van de promotie van het Programma. De Actieperiode is verdeeld in maximaal twintig verschillende rondes (hierna: de “Spelrondes”). Per Spelronde maken deelnemers kans op het winnen van verschillende prijzen. Per Spelronde worden in het Programma zelf en in deze specifieke spelvoorwaarden de te winnen prijzen bekendgemaakt.

 

In Spelronde 7, die loopt van 17:00 uur op 15 november 2018 tot en met de uitzending op 17 november 2018, maken de deelnemers kans op een droomreis naar keuze t.w.v. 10.000 euro (incl. kansspelbelasting). Tijdens de uitzending wordt duidelijk aangegeven tot wanneer kan worden deelgenomen. Aan het eind van deze Spelronde wordt er in totaal 1 winnaar geselecteerd.

 

De Vorige spelronde ging als volgt;

Spelronde 1: 06-10-2018, prijs: droomreis naar keuze t.w.v. 5.000 euro (incl. kansspelbelasting).

Spelronde 2: 13-10-2018, prijs: droomreis naar keuze t.w.v. 5.000 euro (incl. kansspelbelasting).

Spelronde 3: 20-10-2018, prijs: droomreis naar keuze t.w.v. 10.000 euro (incl. kansspelbelasting).

Spelronde 4: 27-10-2018, prijs: droomreis naar keuze t.w.v. 10.000 euro (incl. kansspelbelasting).

Spelronde 5: 03-11-2018, prijs: droomreis naar keuze t.w.v. 10.000 euro (incl. kansspelbelasting).

Spelronde 6: 10-11-2018, prijs: droomreis naar keuze t.w.v. 10.000 euro (incl. kansspelbelasting).

 

Deelname:

Door het sturen van een sms-bericht met LOVE naar 3030 of door te bellen naar 0909-1325 kun jij meedoen met “All You Need Is Love-quiz”. Een deelname aan het spel per SMS-bericht is een eenmalige dienst, dat wil zeggen dat je door het versturen van één SMS bericht deelneemt aan het spel en kans maakt op het winnen van de prijs. Desgewenst kun je meerdere keren deelnemen aan het spel. In dat geval worden voor elke extra deelname de hieronder vermelde communicatiekosten in rekening gebracht. Als je niet opnieuw wilt deelnemen aan het spel dan stop je en zul je geen nieuwe berichten meer ontvangen in verband met de deelname aan het spel. Het is dus niet nodig om je af te melden voor deze eenmalige SMS dienst. SMS en/of bel met mate!

 

Kosten:

De kosten voor deelname aan het spel via zowel sms als telefonie bedraagt EUR 0,45 per deelname plus de kosten voor het gebruik van je (mobiele) telefoon.

 

Aanwijzing winnaar en uitreiking prijs:

Direct aan het einde van elke Spelronde vindt er 1 trekking plaats. Iedere 10e beller/smser komt in de finalepoule en maakt kans op de prijs van de betreffende Spelronde. Uit het aantal deelnemers dat in de finalepoule is gekomen, wordt door de computer at random de prijswinnaar geselecteerd. Alleen als jij een van de winnaars bent, bellen we je tijdens dezelfde uitzending terug om je naam, adres en woonplaats te noteren. De winnaars worden in de desbetreffende uitzending van het Programma bekendgemaakt. Door deelname aan het spel geeft de deelnemer toestemming aan RTL om zijn/haar naam en/of woonplaats in het Programma kenbaar te maken. Om in aanmerking te komen voor het winnen van de prijs dient de desbetreffende winnaar bereikbaar te zijn op het telefoonnummer waarmee hij/zij aan het spel heeft deelgenomen. De organisator zal tijdens dezelfde uitzending slechts eenmaal telefonisch contact opnemen met de geselecteerde deelnemer. Indien de deelnemer niet bereikbaar is vervalt de aanspraak op de prijs automatisch en is de organisator gerechtigd om een andere deelnemer als winnaar aan te wijzen.  De prijs is niet overdraagbaar.

 

In totaal vinden er tijdens de Actieperiode maximaal twintig trekkingen plaats.

 

Voor zover verschuldigd, zal de organisator zorgdragen voor de afdracht en inhouding van kansspelbelasting. Indien de prijs bestaat uit een geldbedrag, zal eventueel verschuldigde kansspelbelasting worden ingehouden op het gewonnen geldbedrag. Overige mogelijk relevante belastingen komen voor rekening van de winnaars.

 

Deelnemers moeten minimaal 18 jaar oud zijn of toestemming hebben van ouders of wettelijk voogd.

 

De organisator handelt bij het organiseren van dit promotionele kansspel in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.

 

Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over het spel kunnen aan de publieksservicevan RTL Nederland  gericht worden:

 

RTL Nederland B.V.

Postbus 15016

1200 TV Hilversum

Telefoonnummer: 0900-1005000   

KvK-nummer: 32105893 (Hilversum)

BTW-nummer: 32055892

Voor meer informatie: www.rtl.nl